دستش خورده؟ ادا در آورده؟ الکی مثلا من دارم به افق های دور نگاه میکنم؟ یک احتمال هم هست که یک عطر زنانه حواسش را پرت کرده باشد.

خیلی تعجب آور بود. کادر عکسی که زن سیاه پوست وسط ایستاده بود و به دوربین زل میزد کج بود. طرف از نردبان یک طوری عکس گرفته بود که انگار عجله داشته بعدش بلافاصله برود دستشویی. یه عکس دیگه هم بود، میدیدی تا بالای ماشین همه چی درست است و بعد یکهو سقف خانه ی پشتی بریده می شد. چشمت دو دو میزد. ذهنت گیج می شد. هیچ جذابیت تصویری ای نداشت. پسر، افتضاح بود. 

اوضاع وقتی تغییر کرد که یکهویی چشمم افتاد به عنوان. دیدم نوشته :" early work"

قضیه کاملا روشن شد. هیچ کس وقتی از شکم مادر بیرون می آید عکاس یا هرچیز حسابی دیگری نیست. طرف از سنگ مستراح هم دریغ نکرده! دوربین اش را روی سه پایه کاشته، چشم هایش را باز کرده و هرچیزی که دیده به ثبت رسانده. وقتی هنوز توانایی اش به حدی نرسیده بود که تصویر ذهنی را به تصویری حقیقی تبدیل کند. پسر. هنوز بلد نبود چطور دوربین بگیرد که کادر لااقل کج نباشد!

آرنولد نیومن، مقام عکاس پرتره قرن بیستم را گرفت. کسی که کنار تمام عکس های نپخته و خام و زیر دندان کاملا حس شو، پرتره هایی دارد که مردمک چشم را گشاد می کند. به پرتره هایش می گویند " پرتره های زیست محیطی". اینطور که آدم را می گذارد وسط زندگی اش. با جزئیات زندگی اش. یا کلیات. بعد همه را با هم ثبت می کند. تمام آن چیز هایی که به سوژه اش هویت می بخشند.


ایگور استراوینسکی


آرنولد نیومن، مجموعه ای دارد از پرتره های آدم های درست حسابی زمان خودش. وقتی حالا دستش راه افتاده و بلد شده یک نقاش را چطور پشت میز پر از قلم مو و رنگ بگذارد و از همه آن ها طوری عکس بگیرد که آدم حس کند نگاه سوژش با مخاطب در حال احوال پرسی ست. جدی. وقتی رسیدم به خیلی از لبخند ها و نگاه هایی که پشت آن ها کتاب خانه، عکس یا تابلو های نقاشی بود و شخصیت و شوق هر کدام از سوژه ها را معرفی میکرد لبخند میزدم و میگفتم " سلام".

و بعد یاد گرفته بود چطور جذابیت تصویری ایجاد کند و از تمام عوامل موجود کمک بگیرد. عکس های سیاه و سفید جذاب. عکس های سیاه و سفید خلاق و جذاب. 


مسلما کسانی بودند که با دیدن عکس های اول نیومن او را دلسرد کرده باشند. مخصوصا در مورد آن عکس نردبان مزخرفی که خودم با آن خصومتی شخصی دارم! ولی اصل همان هست که هست. بیخیال نشد. ادامه داد. عکاس پرتره ی قرن بیستم شد.