http://s4.picofile.com/file/8283112018/DorotheaLang_MigrantMother_1936.jpg

اگر بچه ها پشت به دوربین به شانه های " مادر مهاجر" تکیه نمی دادند و چهره ی معلومی داشتند عکس انقدر خوب نمی شد. همین الان فهمیدم!

چرا عکس مادر مهاجر تا این اندازه معروف شد؟ فکر نکنم علت از اینکه عکس در دوران خاصی از آمریکا گرفته شده، جدا باشد. دوروتی لانگ پشت مجموعه ی عکسی که از مادر مهاجر گرفته، زندگی او و شرایطش را توضیح داد که به نظر بی مورد است. عکس به اندازه ی کافی همه چیز را بیان می کند. وابستگی ها به شانه هایش تکیه زده اند. نگاهش خالی شده. آستین لباسش پاره است. هیچ کس به اندازه ی او مجبور نیست که یک کاری کند.

http://s5.picofile.com/file/8283112250/ghostchildblog.jpg

عکس های پرتره ی درست و حسابی علاوه بر آنکه لذت تماشا به آدم می دهند آدم را وادار می کنند راجب سوژه فکر کنی. این بهترین قسمت ماجراست. اینکه بتوانی برای سوژه ی عکس داستان ببافی. با آن موهای ژولیده. بتوانی زندگی اش را به اندازه ی چند ثانیه نگاه کردن درک کنی. برای چند لجظه خیره شدن. عکس های پرتره ی درست حسابی از آدم های عادی و معمولی اجازه می دهد با آن ها همزاد پنداری کنی. و ناخدآگاه کلماتی در ذهن تو تداعی می کنند. مثل غم. مثل شیطنت خاموش نشده از غم. مثل فرق. مثل زندگی سخت. نگاه در عکس های پرتره ی درست و حسابی معرف حال آدم هاست.
http://s5.picofile.com/file/8283111950/dorothea1_356_356.jpg

آثار دوروتی لانگ به عکس های دوران رکود اقتصادی آمریکا محدود نمی شود. او پرتره های متنوعی می گرفته. پرتره هایی که کلماتی مثل تلاش مثل لبخند مثل زندگی در ذهن تداعی می کنند. مثل دختربچه ای که آفتاب از لایه بوته ها، تکه تکه شده روی پیراهنش افتاده و از این دراز کشیدن زیر نور آفتاب لذت می برد.

پینوشت1: دوروتی لانگ به خاطر فلج اطفال یک پایش لنگ می زد. او تحصیلات را رها کرد و سال ها سعی کرد عکاس خوبی باشد و در نهایت قبل مرگ ش گفت:" فکر کنم من یک هنرمندم"
پینوشت2: کاملا غیر مرتبط ولی صرفا جهت ثبت قضیه. من برای این پست ها دهنم بدجور سرویس می شود. با تشکر!