رادیو چهرازی

گفتیم داداش چتوری این یارو جنبش و اینا چی شد آخر؟

گفت خوبه اونم هس با دوسدخترش خونن

گفتیم خب صداشون میکردن اونام میومدن امشب

گفت بیرون نمیتونن بیان گرفتارن

گفتیم تا کی حالا باید چیکار کرد؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان