تو قسمت جدید رادیو فانتوم داستان احمدرضا رو من خوندم. بشنوین که به نظرم پیشرفت خیلی خوبی داشته:)