قبل از پیاده شدنم گفت :« من اینجا وایمیسم تا وقتی در رو براتون باز کنن. نگران نباشید»

خدا شما راننده های قشنگ و مهربان و خوبِ خوبِ خوب را برای این دنیای پر از خشم که محبت روز به روز در آن کمتر می شود نگه دارد. خدا شما را نگه دارد برای ما. ای قشنگ ترین راننده آژانسی دنیا.