و چه نوای درونی غم انگیزی وقتی مدام تکرار میشه: انتظار نداشته باش. توقع هم نداشته باش

انگار که عادت کرده باشی به دوست داشتن آدم هایی که به چپشون هم حسابت نمیکنن حتی.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان