خیلی دوست داشتم این فیلم رو. خیلی دوست داشتم. اونقدر که نمی تونم راجع بهش حرف بزنم. الان که این پست و مینویسم به گمانم پنجمین بار باشه که این فیلم رو دیدم. دارم همش با خودم فکر می کنم، تیموتی شلمی چرا انقدر خوبه؟ این پسره کوفتیه هیفده ساله چرا انقدر احساساتش خوبه؟ اون صحنه که کنار هم راه میرن و برای یه مدت کوتاه دست همو میگیرن چرا انقدر کوفتیه؟ تیموتی شلمی چرا انقدر خوب بازی میکنه؟