آروز میکنم سال بعد یک خونه نزدیک میدون انقلاب داشته باشم با دوتا هم خونه پایه که توی فیلمایی که امتیازشون از شیش تا هفته بگردیم فیلم های خوب کشف کنیم و توی تلویزیونم همش مصاحبه های زجیسلاو بکینسکی بذاریم و بشنویم و به یه اندازه لذت ببریم.

جفتشونم یه ساز بلد باشن برای زدن توی شب های سخت.